Verseny kiírás

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI AMATŐR KISPÁLYÁS FUTBALL LIGA

2017. ÉVI TAVASZI LABDARUGÓ BAJNOKSÁG

Versenykiírás

A verseny célja: sportolási lehetőség biztosítása szabadidőben.

Bajnokság helye: Rózsa utcai műfüves pályák

A bajnokságban azok a csapatok indulhatnak, melyek az előzetesen jelzett időpontig a neve-zési

lapot leadták, és a nevezési díjat befizették .A csapatok sorsolás szerint 2X25 percet játszanak. A

tornán részt vehet bárki, aki 14. életévét betöltötte, a Hódmezővásárhelyi Kis-pályás Amatőr Futball

Liga igazolásával, illetve orvosi engedélyével rendelkezik. A Liga a 2009. év őszi bajnoksága előtt új,

számozott igazolásokat adott ki.. A sportorvosi engedélyeknek felnőtt sportolók esetében az

aktuális tavaszi bajnokság végéig - jelen esetben min. 2017. június 08-ig - érvényesnek kell lenniük.

Ifjúsági korú játékosok esetében a fentiekben leírtakon kívül a féléves érvényességi idő figyelembe

vétele is szükséges.

A nevezhető játékosok száma nincs korlátozva. A csapatok a bajnokság befejezéséig új, máshol

addig még nem szerepelt játékost a bajnokság kezdete előtt a nevezéskor leadott nevezési lapra

felírhatnak, benevezhetnek. Az utólag nevezett játékos regisztrációjáért – írásban szükséges

benyújtani az Elnökségnek a nevezési lapra történő utólagos, dátummal ellátott felírással - a

csapatvezető felelős. Amennyiben az adott csapat, csapatvezető hibájából nem kerül az új játékos

felvezetésre a nyomtatott nevezési lapra , a játékos szerepeltetése jogosulatlan.

Az igazolások a csapatoknál vannak, akik azt a Szabadidő központ épületének játékvezetői

öltözőjében saját felelősségükre elhelyezhetik. A csapatok az igazolásukat a mérkőzésre le kell

vinniük, igazolás nélkül az érintett csapat(ok) a mérkőzést nem játszhatják le. A játékvezetők csak az

orvosi igazolásokat, valamint a nevezési lapok azonosságát nézik, ellenőrzik.

A mérkőzések jegyzőkönyvét a mérkőzés után a csapatvezetőknek aláírásukkal el kell látni.

A csapatvezetők észrevételt tehetnek az ellenfélnél esetleges jogosulatlan játékos szerepeltetésével

kapcsolatosan, akár a mérkőzés előtt, akár a mérkőzés befejezését követően. Jogosulatlan

szerepeltetést jelent az is, ha az egyébként jogosult játékos a pályára lépése előtt nem kerül a nevezési

lapra beírásra. Jogosulatlan játékos szerepeltetése fegyelmi tárgyalást von maga után.

Mérkőzéssel kapcsolatos fellebbezést az érintett mérkőzés utáni következő játéknap 21.00-h-ig lehet

benyújtani.

A 2017. évi Tavaszi Bajnokságban a csapatokban korlátozás nélkül játszhatnak akár igazolt sportolók

is.

Lebonyolítás:

A nevezett csapatok az alapszakaszban 1-szer játszanak minden ellenfelükkel, majd lesz egy rájátszás,

ahol a csapatok még játszanak további 3-3 mérkőzést ( az 1-4. helyezettek, valamint az 5-8. helyezet-
tek egymás között ). A rájátszásba a csapatok az egymás elleni eredményeket viszik csak tovább

magukkal.

Várakozási idő csak a csapatok hibáján kívüli események miatt lehetséges. Amennyiben a csapatok a

játékhoz minimálisan szükséges 3 + 1 fővel jelen vannak, a mérkőzést a kiírt időben meg kell kezdeni.

Amennyiben a létszám ehhez nem elegendő, a mérkőzést 3-0-val a vétlen csapat javára kerül

jóváírásra.

Amennyiben a közvilágításra kapcsolt lámpatestek még nem működnek, és a látási viszonyok

kedvezőtlenek, a csapatok együttesen kérhetik a játékvezetőt, hogy a mérkőzést max. 10 perc

időtartamra szüneteltessék.

A győzelem 3 pontot ér, a döntetlen l pontot. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény, a

gólkülönbség, és a több rúgott gól dönt.

Ha egy csapat a szezon során 2-szer nem jelenik meg, a harmadik ki nem állás után automatikusan

kizárásra kerül. A ki nem álló csapat 0 pont és 0:3 eredmény.

Mérkőzés Elnökség által történő elhalasztására csak indokolt esetben van lehetőség, csapatonként

egy szezonban egy alkalommal, de a mérkőzés kitűzött dátuma előtt a kérelmet min. egy héttel ezt

jelezni kell. Amennyiben az elnökség nem lát olyan okot, mely egy mérkőzés elhalasztását indokolná,

a halasztásra csak a két csapat megegyezése esetében van mód, a két csapatvezetőnek kell

megegyezni az új időpontban, amit az elnökséggel egyeztetni kell a bíróküldés miatt. Amennyiben a

két csapat nem tud megegyezni, az Elnökség - az előzőekben leírtaknak megfelelően - nem kötelezi a

" vétlen " csapatot a mérkőzés más időpontban történő lejátszására.

Játék szabály:

Egy csapatból 1+5 játékos van a pályán, kispályás szabály szerint. A csere a saját térfélen történik.

A játékosok csak sima vagy hernyótalpas cipőben játszhatnak, lehetőleg egységes mezben, de

minimum egy színű felsőben.

A mérkőzésre a labdát a pályaválasztó - a sorsolásban az első helyen szereplő – csapat biztosítja.

Kezdőrúgást bármilyen irányban el lehet végezni, kezdőrúgásból közvetlen gólt elérni lehet.

Kapukirúgásból nincs gól, a kapus rúghat, vagy dobhat gólt, amennyiben a labda játékban van. Az

alapvonalat elhagyó labda után kirúgással, vagy szöglettel folytatódik a játék, oldalvonal elhagyásakor

bedobással, vagy berúgással is játékba hozható a labda, minél hamarabb. Szöglet a kapusról is van. A

késlekedés időhúzásnak minősül, kivéve, ha szabadrúgásnál kérik a távolság kimérését (3 méter).

Bedobást, hazaadást a kapus kézzel nem érintheti ( kivétel , ha fejjel, vagy mellel történt). Partdobásnál

l méter távolságot kell tartani az ellenfél játékosainak, szögletrúgásnál és szabadrúgásnál 3 métert.

Becsúszó szerelés nincs. A szerelés minősítésének joga a játékvezetőé. A játéktér mindenhol vonalig

tart, az oldalvonalaknál és az alapvonalaknál is. Bemelegítést úgy kell végezni, hogy a pályán lévőket

ne zavarja.

Fegyelmi szabályzat;

A súlyosabb szabálytalanságok (gólhelyzetben lévő játékos ellen irányuló bármilyen szabálytalanság,

szándékos kezezés, egymás, illetve a játékvezető szidalmazása, a partdobásnál l méter, szabad-, vagy

szögletrúgásoknál a 3 méter meg nem adása, mezhúzás) akár azonnali, mérlegelés nélkül 2 perces

kiállítással büntethetőek!)

A hátulról történő szabálytalanságok, ill. minden olyan szabálytalanság, amely a játékos testi épségét

veszélyezteti, mérlegelés nélkül 5 perces büntetést vonhat maga után.

Ütésért, ill. szándékos, sérülést okozó, vagy arra irányuló, akár pályán kívül történő, de ott

mezben levő játékos szabálytalanságáért, ill. a vezető bíró bármilyen megsértéséért, rasszista

megnyílvánulásért végleges kiállítás járhat, mely a játékos/játékosok eltiltását, ill. fegyelmi

eljárást von maga után. A végleges kiállítást a bíró piros lap felmutatásával jelzi. Ha egy játékos a

mérkőzés alatt kap végleges kiállítást, helyette játékos a mérkőzésen már nem mehet be, a csapat

emberhátrányban kell hogy lejátssza a mérkőzésből hátralévő időt.

A játékvezető egy játékost a piros lap felmutatása nélkül is kiállíthat – pl. a mérkőzés után -, de ezt a

mérkőzést követően, a jegyzőkönyvbe történő beírással együtt az érintett csapatvezetőnek, illetve

helyettesének jelezni kell

Ha a játékvezető nem érzi magát biztonságban a pályán és kívül történő események miatt, azonnal

lefújhatja a mérkőzést.

A végleg kiállított játékosok az adott bajnokságban már nem léphetnek pályára, de a fegyelmi

bizottság további szankciókat is vonhat maga után:

A kiállítást követő büntetései kiindulási tételei a következők:

Szándékos ütés: min. fél év

Szándékos után rúgás: min. 10 meccs

Verekedés: mindkét fél min. 6 hónap

A bíró bármilyen szidalmazása: min. 10 meccs

Pályán, illetve pályán kívül történő incidens miatti végleges kiállítás: min. 10 meccs

Ezek a minimálisan adható büntetések. Súlyosabb esetekben a fegyelmi bizottság ennek többszörösét

is kiszabhatja.

Kiállítások:

2 perces kiállítás:

szabadrúgás elvégzésének akadályozása miatt

sípszó utáni labda elrúgás, eldobás esetén

sérülés tettetése esetén

labda szándékos, kézzel történő lehúzása, elütése esetén

szabálytalan csere estén

sorozatos szabálytalanság után

a játékos az ellenfelét visszahúzza, fellöki, elrántja

a kapus a 6-os vonalon kívüli becsúszó szerelése még ha labdát találja is el

5 perces kiállítás

ha másodszor is 2 perces kiállítás járna

szándékos durva, veszélyes játék esetén

a játékos gólveszély esetén ellenfelét elrántja, visszahúzza, fellöki,

hátulról történő szabálytalan szerelés (becsúszás), amely az ellenfél játékos testi

épségét veszélyezteti

szándékos két lábbal történő szerelés

ha a játékos a gólba tartó labdát szándékosan kézzel akadályozza

Végleges kiállítás

másodszor esedékes 5 perces kiállítás esetén

a játékos az ellenfelét leköpi, megüti

a játékos a labdát a játékon kívül az ellenfélbe rúgja vagy dobja

a játékos a játékvezetőt megsérti

A végleg kiállított játékos fegyelmi tárgyalása a mérkőzést követő hétfőn, 16 órakor a Szabadidő

Központ előterében lesz megtartva.

A végleg kiállított játékos és/vagy a csapatvezető megjelenése a fegyelmi tárgyaláson ajánlott. A

fegyelmi tárgyalás az érintettek meghallgatása mellett a játékvezetői jelentés alapján történik.

Kizárás:

Amennyiben egy csapat a mérkőzésről levonul, azonnali kizárásra kerül a Bajnokságból. Az

elnökség dönthet egy csapat kizárásáról más, kirívón sportszerűtlen cselekedet esetében is.

Az Elnökség kéri a csapatvezetőket és a játékosokat a sportszerű magatartás megtartására és

megtartatására. Érezzenek felelősséget a Bajnokság tiszta és sportszerű lebonyolításáért.

Dohányozni a sportpályák környékén szigorúan TILOS !!!!

A Bajnokságban minden résztvevő saját felelősségére indul. Sérülés vagy egészségkárosodás esetén a

verseny szervezőitől kártérítés nem követelhető.

A mérkőzés helyszínén öltözési és tisztálkodási lehetőséget biztosítanak a szervezők, de az ott hagyott

értéktárgyakért felelősséget nem vállalnak.

A mérkőzés helyszínén, a pályán, épületben okozott károkért a Bérbeadó felé a mérkőzések alatt

illetve közvetlenül előtte és utána a Liga felelős. Az élnökség élhet azzal a lehetőséggel, hogy

szándékos károkozás esetén az okozott kár megtérítését az elkövetőkre, ismeretlen személy(ek)

esetén a csapatokra átruházza.

Az a csapat, amelyik a fent leírtaknak nem tesz eleget, annak nevezését játékosaival együtt (nevesítve)

1 évig nem fogadjuk el.

Kérjük a csapatok vezetőit, hogy játékosaikkal haladéktalanul tudassák a versenykiírást!

A résztvevő csapatok nevezését köszönjük, mindenkinek jó sportolást, sportszerű küzdelmet kívánunk!

Hódmezővásárhely,2017.04.30..

Kiszely Róbert elnök

Régi idők focija!

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ki van az oldalon?

Oldalainkat 36 vendég és 0 tag böngészi

© www.hamkifli.hu 2018